necessio

När du söker en superhjälte

Söker du en superhjälte

För dig som vårdgivare är vi en pålitlig leverantör som kan hjälpa dig att hitta smidiga lösningar för din verksamhet.

Vi vill att ditt kompetensbehov inom alla kategorier av vårdpersonal ska styra vårt arbete. Vi vet att du känner din verksamhet bäst och Necessio ska ge dig den service du behöver för din organisations framgång. Rätt kompetens kan kräva alternativa samarbets- och anställningsformer och vi fokuserar inte på kontraktets utformning utan på tillgängligheten för er.

Vad är ditt behov/din utmaning?

Kryssa i det du vill tala mer om.

1 + 12 =

Läs vår integritetspolicy för att se hur vi behandlar dina uppgifter. PDF…»

Kontinuitet – en trygg resurs

Necessios rekryteringsprocess är framtagen för att i största möjliga utsträckning erbjuda samma resurs så länge denne behövs på arbetsplatsen. Som uppdragsgivare innebär det en stabilitet och trygghet genom hela uppdraget. Vi vet att kontinuiteten är en nyckel för patientupplevelsen, patientsäkerheten och ger en trygghet hos kollegorna. Har ni som kund den långsiktiga planeringen så lovar vi detsamma.

Teams – Driftsamarbete och garantibemanning

Vid oväntad hög arbetsbelastning, nytt utökat uppdrag eller vid omorganisation kan det vara svårt att hinna med i rekryteringen; personalen behövde egentligen vara på plats igår!
Vi kan bidra med garantibemanning på alltifrån en schemarad till bemanning av en hel avdelning. Kontinuitetsfokus genomsyrar alla anställningar vi gör och möjliggör en trygg grund för er.

Eu rekrytering

Rekryteringsbehovet inom vården är en utmaning i Sverige. Det har vi tagit fasta på och kan bidra med en lösning. Genom att tillföra nya resurser från Europaunionens inre marknad bidrar vi med ett bruttotillskott av medarbetare till den svenska sjukvården. Vi rekryterar, språkutbildar och löser det praktiska som svensk legitimation, boende och resor för att de ska kunna bemanna svenska vårdinrättningar och mottagningar.
Vi har genom åren förvärvat oss djup kunskap inom detta område och har nycklarna för en lyckad etablering i den svenska sjukvården.